Монголын Санхүүгийн Мэргэжлийн Шинжээчдийн Холбоонд тавтай морилно уу
Таньд туслахад бид бэлэн
Дэлгэрэнгүй

Сургалт үйлчилгээ

Багш, оюутан,олон нийтэд санхүүгийн мэдлэг олгож, санхүүгийн эрх чөлөөнд нь хүрэхэд нь тус нэмэр болох олон тооны сургалтыг манайх явуулж байна.

Санхүүгийн шинжилгээ

Байгууллага компаны санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийж үйл ажиллагааг нь улам үр дүнтэй болгох, санхүүгийн дотоод нөөцийг бүрэн дүүрэн ашигалх, өөрийн хөрөнгө ба өр төлбөрийн харьцааг зөв түвшинд барьснаар санхүүгийн эрсдлээс сэргийлэх.

Санхүү эконометрик

Монголд бага судлагдсан энэ сэдвээр манайх сургалт тогмол явуулж байна.

Санхүүгийн луйвар,кибер халдлагаас сэргийлэх нь

Олон улсын худалдаа өргөн дэлгэр болж хялбаршихын хирээр гадаад орноос Монгол улсын аж ахуйн нэгж, ард иргэдийн эсрэг цахим луйвар болоод кибер халдлага хүчээ авч жилд олон зуун саяын алдагдал хүлээж байгаагаас хэрхэн сэргийлэх вэ.

Нягтлан бодох бүртгэл

Байгууллага компаны санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийж үйл ажиллагааг нь улам үр дүнтэй болгох, санхүүгийн дотоод нөөцийг бүрэн дүүрэн ашиглах, өөрийн хөрөнгө ба өр төлбөрийн харьцааг зөв түвшинд барьснаар санхүүгийн эрсдлээс сэргийлэх.

Зөвөлгөө

Манайх багш, оюутан, иргэд, аж ахуйн нэгжид байнга сургалт, зөвлөгөө өгч байна.

Онлайн худалдаа

Онлайн худалдаа хийхэд юу хэрэгтэй вэ. Ложистик хүргэлт, маркетинг, хэрэглэгчийн санал гомдоль буцаалт, Ebay/Paypal/Amazon хийгээд бусад төлбөрийн хэрэгсэлийн тухай.

Ном сурах бичиг

Манайх санхүү, эконометрикийн, статистик, нягтлан бодохын олон тооны сурах бичиг,
товхимол зөвлөмж гаргасан бөгөөд та бүхэн бидэнтэй холбогдон (Утасны дугаар: 94185794) авч болно.

Т.Ёндон багш

Хүний нөөцийн менежментийн шинжилгээ

Т.Ёндон багш

Статистикс 2015

Т.Ёндон багш

Санхүүгийн бүртгэл, шинжилгээ, загварчлал

Т.Ёндон багш

Хувиараа Жижиг Бизнес Эрхлэгчийн Хялбаршуулсан Санхүү, Бүртгэл

Т.Ёндон багш

Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Үндэс

Т.Ёндон багш

Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, төлөвлөлтийн загварчлал

Т.Ёндон багш

Уул уурхайн компанийн санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ

Т.Ёндон багш

Компанийн Санхүүгийн Үр Дүнгийн Үзүүлэлтүүдийн Харьцааны Шинжилгээний Орчин Үеийн, Түгээмэл, Шилдэг Аргуудын Хэрэглээ

Т.Ёндон багш

Удирдлагын бүртгэл

Т.Ёндон багш

Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ

Зорилго

(Mission Statement)

МОНГОЛЫН САНХҮҮГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ШИНЖЭЭЧДИЙН ХОЛБОО” нь нийгмийн боловсролын тусын тулд үйлчлэх зорилготой бөгөөд дараах таван чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна:
 • 1.1 Дээд боловсролыг өөрчлөх, шинэчлэх, дэлхийн жишигт хүргэх санал боловсруулах, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, семинар, сургалт явуулах>

 • 1.2 Эдийн засаг, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, татвар, хүний нөөцийн зэрэг чиглэлээр тоон судалгааны арга эзэмшүүлэх, эконометрикс, математик загварчлалын анхан шат, дунд шат, ахисан шатны сургалт явуулах

 • 1.3 Санхүүгийн мэргэшсэн шинжээчдийг бэлтгэх, сургах, дадлагажуулах, судалгаа явуулах

 • 1.4 Их, дээд сургуульд эдийн засаг, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, татвар, статистик, маркетинг, менежмент, хүний нөөцийн зэрэг мэргэжлээр суралцагчдад зориулсан шилдэг сурах бичиг бүтээх, сургалтын материал бэлтгэх, санал солилцох, тарааж түгээх, сургалтанд хэрэгжүүлэх ажлыг гадаад, дотоодын сонирхогч байгууллагатай хамтран гүйцэтгэх

 • 1.5 Нийгмийн сүлжээгээр эдийн засаг, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, татвар, хүний нөөцийн зэрэг чиглэлээр нээлттэй, зайн сургалт, мэргэжлийн зөвлөлгөө зохион байгуулах
 • Баг хамт олон

  МСМШХ-ын үүсгэн байгуулагчид ба судлаачид.

  Т.Ёндон

  Ахлах судлаач ба үүсгэн байгуулагч

  Lead researcher and co-founder

  Д.Саруул

  Гүйцэтгэх захирал

  Манайд профессор, магистар зэрэгтэй багш ажилчид зааж багшилж байна.
  Өөрийн санхүүгийн мэдлэгийг нэмэгдүүлж улс эх орныхоо хөгжилд хувь нэмэр болох хүсэлтэй хүн бүрд манай хаалга нээлттэй.

  Холбоо барих

  Утасны дугаар: 94185794, 89893176

  Цахим хаяг: info@mapfa.org